SKAUTING
SLUŽBY
OBSAHVÍTEJ V DOMÉNĚ SKAUT.ORG!


Doména skaut.org byla založena za účelem poskytování informací o českém skautském hnutí široké veřejnosti a poskytování internetových služeb českým skautům. Přestože jsou tvůrci domény členy Junáka - svazu skautů a skautek, není doména skaut.org vázána na žádnou z českých skautských organizací, nýbrž její existenci chápeme jako službu, jíž chceme vyjádřit svoji sounáležitost se všemi českými skauty (ať už jsou členy kterékoliv organizace), jak to vyplývá ze čtvrtého bodu skautského zákona. Doufáme, že tak alespoň nepatrně přispějeme k naplnění ideálu bratrství mezi všemi českými skauty.ZDROJ INFORMACÍ O ČESKÉM SKAUTINGU

Doména skaut.org by se chtěla stát informačním zdrojem o českém skautingu jako takovém. To znamená, že v oddělení SKAUTING byste měli postupně nalézt jednak základní informace o českém skautském hnutí, jeho historii i současnosti, a jednak odkazy na internetové stránky všech skautských organizací, které v České republice působí. Budeme velmi vděční za jakékoliv připomínky a návrhy, které by nám pomohly vytvořit skutečně hodnotný zdroj informací.SLUŽBY POSKYTOVANÉ DOMÉNOU SKAUT.ORG

Doména skaut.org poskytuje zdarma a automaticky službu přesměrování skautských webových a e-mailových adres. To znamená, že máte-li již někde vytvořené skautské webové stránky, a přáli byste si, aby měly pěknou adresu tvaru xxx.skaut.org (za xxx dosaď libovolný název stránek), můžete zde vytvořit přesměrování z této pěkné adresy na vaše stránky, a místo původní adresy používat tuto adresu na doméně skaut.org. Podobné je to s adresou elektronické pošty: máte-li kdekoliv na internetu svoji poštovní schránku, a rádi byste měli pěknou adresu tvaru xxx@skaut.org, stačí zde vytvořit přesměrování z nově vytvořené adresy na doméně skaut.org na vaši adresu původní. Přiřazením více adres lze dokonce vytvořit jednoduchý rozesílací seznam (konferenci). K aktivaci přesměrování stačí pouze vyplnit příslušný formulář v oddělení SLUŽBY DOMÉNY.

TECHNICKÉ PROVEDENÍ STRÁNEK: Matyáš Novák - Logik logik@skaut.org
GRAFIKA A DESIGN: Lukáš Novák - Profesor profesor@skaut.org
DATUM POSLEDNÍ AKTUALIZACE: 1. 1. 2003