HLAVNÍ STRÁNKA
SKAUTING
SLUŽBY DOMÉNY
OBSAH DOMÉNY

CO JE SKAUTING? SVĚTOVÝ SKAUTING ČESKÝ SKAUTING ODKAZY


SKAUTING


V tomto oddíle naleznete nejrůznější informace nejen o českém, ale i světovém skautingu. Oddíl je se skládá ze čtyř částí: zde v první se pokouším podat aspoň základní orientační odpověď na otázku co je to skauting; druhá obsahuje informace o historii, souičasnosti a povaze světového skautingu, třetí se věnuje skautingu českému a ve čtvrté části naleznete odkazy na všemožné další zdroje informací.Tyto stránky jsou otevřeny Vašim přiomínkám, kritice, doplňkům a příspěvkům! Pokud máte jakékoliv materiály, které se týkají českého nebo i světového skautingu (články, práce, eseje, úvahy...), a které byste zde byste zde rádi publikovali, neváhejte a ozvěte se Profesorovi. Pokud jsou vaše materiály již někde na internetu vystavené, rádi zde na ně umístíme odkaz. (vyhrazujeme si právo nabídku odmítnout či materiály po dohodě zkrátit).


Texty v tomto oddílu sestavil Lukáš Novák - Profesor na základě následujících pramenů: kolektiv autorů: Skautskou stezkou, Tiskové a distribuční centrum, Praha 1998. Rudolf Plajner: Úsvit českého junáctví, Junácké edice, 1992. E. T. Seton: Kniha lesní moudrosti, Olympia, Praha 1991. László Nagy: 250 miliónů skautů, Tiskové a distribuční centrum, 1999. kolektiv autorů: Hledání společné cesty, ČIN, 2001. kolektiv autorů: Slepenec 3 - příručka pro čekatelské kursy, ORJ Praha 8, 1996. Velen Fanderlik: Táborové epištoly, Praha, 1991. (+ dostupné internetové zdroje uvedené v odkazech)CO JE TO SKAUTING?

Odpovědět na tuto otázku nějakou vyčerpávající definicí není vůbec jednoduché, neboť ani skauting není nijak jednoduchá záležitost. Aby se mi podařilo aspoň trochu tu složitost vystihnout, nebudu se pokoušet takovou definici podat, a místo toho nabídnu několik možných odpovědí, které z různého úhlu pohledu zachycují rozličné stránky skautingu, a které ve svém celku mohou poskytnout alespoň částečně odpovídající obrázek. Co je tedy skauting?

První odpověď by mohla znít, že skauting je celosvětové výchovné hnutí, které založil Angličan Sir Robert Baden-Powell v roce 1907, když si chtěl ověřit aplikovatelnost svých zkušenosti z vojenské služby v jižní Africe s působením života v přírodě na zvyšování fyzické zdatnosti a získávání dobrých charakterových vlastností na výchovu anglických chlapců - hnutí, které se k jeho úžasu setkalo s takovým nadšením chlapců, a za krátko i dívek, že se během několika málo let rozšířilo takřka do celého světa.

Z jiného úhlu pohledu je skauting životní styl: a to životní styl člověka, který se skautským slibem zavázal plnit povinnosti k Bohu, sobě samému i druhým lidem, a řídit se skautským zákonem, životní styl rytíře - bojovníka se zlem. Být skautem znamená především být dobrým člověkem, jak to shrnuje 10. bod skautského zákona: Skaut je čistý v myšlenkách, slovech a skutcích.

Rozhodně se také nebudou mýlit ti, kdo by řekli, že skauting je především život v přírodě a v souladu s přírodou, a poznávání přírody. "Skaut" totiž znamená "stopař": je to ten, kdo se umí dívat a vidět nesmírnou krásu přírody, která byla člověku dána, ale za kterou má rovněž zodpovědnost. Věřící skauti to vyjadřují tak, že skauting znamená hledání Božích stop v přírodě. Skaut je ten, kdo vidí, ctí a chrání hodnotu.

Ještě jiní řeknou, že skauting je hra. Z počátku třeba romantická hra na dobrodružství, na zálesáky či na indiány, ale později stále více hra na překonání sebe sama, hra na věrnost správnému směru, hra na výstup na horu. Odměnou za vítězství v takové hře pak není jen nějaký diplom či první příčka na desce slávy, nýbrž snad to nejcennější, z čeho se může člověk radovat: vědomí, že žiji svůj život dobře.

Úplně na závěr bych chtěl uvést jednu odpověď, kterou byste našli v podtitulu Baden-Powellovy slavné příručky Scouting for Boys, která byla jednou z příčin tak rychlého rozšíření skautingu po světě: Skauting je výchova dobrého občana cestou lesní moudrosti. Pokud bych měl s vědomím velkého zjednodušení a vynechání mnoha podstatného zvolit jednu co možná nejstručnější definici skautingu, myslím, že by to byla právě tato.

Další informace (cizojazyčné)...CO JE SKAUTING? SVĚTOVÝ SKAUTING ČESKÝ SKAUTING ODKAZY