SPREAD
THE
LIGHT


The Smithy

Doctor Subtilis
Blog

Duns Scotus BibliographyGraphSketch

Lukáš Novák, Ph.D.

Filosofie

V této sekci naleznete odkazy na vše, co se týká filosofie.

Zdroje

  • Stránka užitečných odkazů
    Nepostradatelná stránka Petra Dvořáka obsahující soubor odkazů na on-line filosofická díla, různá filosofická fóra a ostatní zdroje: středověká filosofie a scholastika, zdroje k filosofii obecně, stránky teistických filosofů, praktické odkazy.
  • Stanford Encyclopedia of Philosophy
    Bezkonkureční špičková filosofická encyklopedie, autoři hesel jsou nejznámější odborníci v oboru, hesla jsou průběžně aktualizována.
  • Scholasticon
    Stránky Jacoba Schmutze věnované tzv. druhé scholastice (1500–1800), naprosto bezkonkurenční zdroj informací o autorech tohoto neprávem pozapomenutého filosofického kulturně-historického útvaru. Těžiště stránek je sekci „Nomenclator“, což je jediný existující slovník druhoscholastických autorů a zdroj nejúplnějších a nejaktuálnějších biografických a bibliografických informací. Zcela zvláštní pozornost je věnována Suárezovi.

Filosofická diskusní fóra a blogy

Texty