SPREAD
THE
LIGHT


The Smithy

Doctor Subtilis
Blog

Duns Scotus BibliographyGraphSketch

Lukáš Novák, Ph.D.

Životopis

Osobní údaje

  • Narozen 29. 10. 1978 v Praze
  • Od r. 2007 ženatý

Vzdělání

Odborná praxe

Publikace

Seznam mých publikovaných i nepublikovaných textů je na zvláštní stránce zde.

Jazyková vybavenost

Angličtina (+++), latina (+++), němčina (++), klasická řečtina (+)