SPREAD
THE
LIGHT


The Smithy

Doctor Subtilis
Blog

Duns Scotus BibliographyGraphSketch

Lukáš Novák, Ph.D.

Texty

Zde naleznete seznam vůbec všech mých textů, akademických i jiných, které jsem publikoval nebo jenom napsal, které jsem dohledal a za které se ješte nestydím natolik, abych je tajil. :-) Pokud vás nějaký text zajímá, ale nepodařilo se vám ho stáhnout (třeba proto, že chybí odkaz), zkuste mi napsat.

Knihy – Books

V roli autora:

V roli editora:

V roli odpovědného redaktora:

Absolventské práce (FF UK) – Theses

Studie – Scholarly Articles

 • „Divine Ideas, Instants of Nature, and the Spectre of ‘verum esse secundum quid’ : A Criticism of M. Renemanns Interpretation of Scotus“
  Studia Neoaristotelica 9, no. 2 (2012): 185–203.
 • „Ponciova syntéza realismu s nominalismem na pozadí barokně-scotistické teorie obecnin“
  Studia Neoaristotelica 9, Supplementum I (2012): 234–256
 • „An Aristotelian Argument Against Bare Particulars“
  In Metaphysics: Aristotelian, Scholastic, Analytic, ed. L. Novák, D. D. Novotný, P. Sousedík, D. Svoboda, 113–122. Frankfurt–Heusenstamm: Ontos Verlag, 2012
 • „Virtuální obsaženost namísto syntetických apriori jako vysvětlení možnosti metafyziky“
  Aithér (Časopis pro studium řecké a latinské filosofické tradice) III.5 (2011): 249–272.
  (Autor se distancuje od diletantské redakční a typografické úpravy článku, kterou neměl možnost ovlivnit.)
 • „Sofiina volba pokantovské filosofie aneb chvála nástroje“
  In Návrat metafyziky? Diskuse o metafyzice ve filosofii 20. a 21. století, ed. M. Šimsa, P. Sousedík, M. Nitsche et al, 287–310. Praha: Filosofia, 2009.
 • „The Theory of Relations in Rodrigo de Arriaga SJ“
  In Bohemia Jesuitica 1556–2006, ed. Petronila Cemus, vol. 1: 525–534. Praha: Karolinum, 2010.
 • „Conceptual Atomism, ‘Aporia Generis’ and a Way Out for Leibniz and the Aristotelians
  Studia Neoaristotelica 6, no. 1 (2009): 15–49. Abstrakt
 • The (Non-)Reception of Scotus’s Proof of God’s Existence by the Baroque Scotists
  Quaestio 8 (2008), a cura di Pasquale Porro e Jacob Schmutz : 323344.
 • Analogický pojem po Scotovi? Kritika tomistické teorie analogie
  In Analogie ve filosofii a teologii, ed. Petr Dvořák, 141162. Brno: CDK, 2007.
 • Scoti de conceptu entis doctrina a Mastrio retractata et contra Poncium propugnata
  In „Rem in seipsa cernere.“ Saggi sul pensiero filosofico di Bartolomeo Mastri (1602–1773) (Subsidia mediaevalia Pataviana 7), ed. M. Forlivesi, 237–259. Padova, Il Poligrafo, 2006.
 • Scotova nauka o pojmu jsoucna a spor o její interpretaci v barokním scotismu
  Filosofický časopis 52, no. 4 (2004): 569–580.
 • Sémantika vlastních jmen a identitní teorie predikace
  Studia Neoaristotelica 1, no. 1–2 (2004): 10–32. Abstrakt

Polemiky, diskuse a kritiky – Polemics, discussions

 • Mitlöhner a Uzel lžou
  in: Neviditelný pes, 26. 4. 2014
 • Případ podvodníka Mitlöhnera aneb k jádru průšvihu
  in: Časopis zdravotnického práva a bioetiky, v recenzním řízení.
 • Problém abstraktních pojmů: Odpověď bosým karmelitánům
  in: Studia Neoaristotelica 4 (2007) / 2 : 185–191
 • Problém abstraktních pojmů: Odpověď Davidu Peroutkovi
   in: Studia Neoaristotelica 4 (2007) / 1 : 90–94
 • Sémantika vlastních jmen a identitní teorie predikace: Odpověď L. Koreňovi
   in: Studia Neoaristotelica 2 (2005) / 2 : 241http://ufar.ff.cuni.cz/univerzitni-centrum-pro-studium-anticke-stredoveke-myslenkove-tradice249
 • Tomistická teorie predikace: Odpověď prof. Sousedíkovi
   in: Studia Neoaristotelica 2 (2005) / 1 : 122–123
 • Tomistická teorie predikace: Problém abstraktních pojmů
  in: Studia Neoaristotelica 1 (2004) / 1–2 : 167–184.
 • Ad: Tolkienov svet katolíckeho archetypu
  in: Teologické Texty 2003 / 3

Nepublikováno – Unpublished

Edice – Editions

 • (+ M. Severa): Joannes Versor: Quaestiones super De ente et essentia sancti Thomae de Aquino ordinis fratrum praedicatorum
  in: Studia Neoaristotelica 5 (2008) / 2 : 209–254
 • (+ N. Cuhrová): Franciscus de Mayronis: Quodlibeti quaestiones VI. et VII. (De entibus rationis)
  in: Studia Neoaristotelica
  3 (2006) / 2 : 198–239
 • (+ R. Mašek, M. Lánský, S. Sousedík): Franciscus de Mayronis: Tractatus De esse essentiae et existentiae
  in: Studia Neoaristotelica 2 (2005) / 2 : 277–322

Recenze - Reviews

Překlady – Translations

 • Joseph Gredt, Základy aristotelsko-tomistické filosofie, Praha: Krystal 2009
  (části „Rozumová duše“ a „O původu života v materiálním světě“ : 269–329)
 • Thomas Williams, „Nad metodou historie filosofie“
  in: Studia Neoaristotelica 2 (2005), č. 2, str. 214–218

Vědecké redakce – Scholarly supervision

 • Ján Duns Scotus, Teológia ako praktická veda, přel. a úv. studii napsal Michal Chabada, Bratislava: Serafín 2005.
 • P. Dvořák a kol., Modality v analytické metafyzice, Praha: Filosofia 2010

Hříchy mládí – Sins of the youth

Publicistika – Non-scholarly publications

Jiné texty – Other texts