SPREAD
THE
LIGHT


The Smithy

Doctor Subtilis
Blog

Duns Scotus BibliographyGraphSketch

Lukáš Novák, Ph.D.

SCHOLÉ

Scholé neboli "prázdeň", volný čas. Něco z toho, čím se v takových řídkých případech zabývám, najdete zde:

 • Skauting:
      ...vše, co se týká mých skautských aktivit.
 • Hudba:
      ...hudbě se věnuji prakticky a v poslední době i trochu teoreticky.
 • Tolkien:
      ...aneb mythopoeia dovedená k dokonalosti, která mě trvale a neodolatelně fascinuje; pravda v zrcadle mýtu.
 • Internet:
      ...kam rád chodím a co jsem spáchal. Zajímavé blogy, diskusní fóra atd., a něco málo mého amatérského webdesignu.